ตีเลขเด็ดทำนายฝัน

การตีเลขทำนายฝันเป็นวิธีหนึ่งที่มีการใช้ตัวเลขเพื่อตีความหมายหรือการทำนายเกี่ยวกับฝันที่เราเห็นในหนังสือศาสตร์และวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งมีรากฐานจากศาสตร์การทำนายอย่างเชื่อถือได้ การตีเลขทำนายฝันส่วนใหญ่จะใช้ตัวเลขที่เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆ ในฝัน และความหมายของตัวเลขนั้นจะถูกตีความให้สอดคล้องกับเนื้อหาของฝันนั้นๆ